Danske ørred

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Ørred er en af de mest kendte, fiskede og spiste ferskvandsfisk herhjemme i Danmark, der findes flere typer

Tekst under udarbejdelse  Feb. 2017

Havørred

Ørred yngel

Ørred