Stør i danske vandløb

(English: Sturgeon, Deuch:  Stör, Svensk: Stör, Latin: Acipenser )

Tekst og illustration af Frits Ahlefeldt

Stør fisk kan blive gigantiske, helt op til 6 meter lange, de kan blive ligeså gamle som mennesker  og er især kendt for deres række af benskjolde på ryggen, og så deres meget velsmagende æg – kaviar af den dyreste slags er lavet af stør-æg. Støren lever en stor del af sit liv i havet, men kunne tidligere også findes ved udmundingen af og i større floder, hvor den ynglede.  Støren er dog nu desværre helt udryddet fra næsten alle dens tidligere levesteder. I Danmark skal man være usandsynlig heldig for at se stør af en af de to vilde arter, som vi har omkring os: Europæisk stør og vestatlantisk stør. Men chancen er der når støren svømmer op i vores større danske vandløb, på jagt efter et nyt sted at yngle

akvarel af stør

Stør – en af de største ferskvandsfisk i verden

Stør lever mest af at støvsuge bunden for føde og de kan orientere sig selv i meget uklart vand, blandt andet med de lange sansetråde den har langs snuden. Lige foran øjet har støren et ekstra åndehul, den kan bruge når den har munden dybt begravet i bundens mudder, på jagt efter mad.

Stør kunne tidligere nå at blive meget store, helt op til 6 meter og veje op mod 1000 kg. Men idag findes kun mindre eksemplarer tilbage og både europæisk stør og vestatlantisk stør er totalt-fredede i Europa.

Stør i Danmarks vandløb

Den største stør der med sikkerhed er fanget i en dansk å er fra Skjern å i 1879, den vejede 100kg. og var 2,7 meter lang.  Men siden 1945 er der ingen bekræftede observationer af stør i Danmarks vandløb.  Dog blev der i 2010 fanget en lille (53 cm. ) Europæisk stør udfor Blaavands huk, i Jylland, så måske er der håb.

De stør fisk man ser idag i put and take søer i Danmark er udsat med særlig tilladelse og af andre arter end de to store arter der naturligt tidligere har kunnet findes som gæster i de danske vandløb: Europæisk stør og Vestatlantisk stør.  Disse to stør-arter er idag akut truet i Europa og må ikke fiskes eller spises.

Kæmper for Europæisk stør ikke helt skal uddø

For et par hundrede år siden var fangsten af de to stør-arter i Vesteuropa på over 10.000 stk. om året, og stør var en vigtig og meget eftertragtet spisefisk i blandt andet Tyskland og Frankrig. Men idag findes kun en lille stamme af Europæisk stør tilbage, som det lykkedes eksperter at indfange i 1995, ved Girunde floden i Frankrig. Man har holdt disse overlevere beskyttet i to opdrætsanlæg. Herfra udsætter man hvert år små nye europæiske stør, som man håber vil kunne hjælpe med at forhindre den Europæiske stør i helt at uddø.  Den Vestatlantiske stør kan stadigt findes på den anden side af Atlanterhavet, ved Canada. Og herfra har man hentet yngel af vestatlantisk stør til Europa, for at give den en chance til.