Links til mere om vandløb i Danmark, websites m.m.

Links til sites omkring arbejdet med danske vandløb

Tekst af Frits Ahlefeldt

Fiskepleje.dk ( tidligere Danmarks fiskeriundersøgelser)

Projekt og website under DTU ( Danmarks tekniske universitet ) og Institut for akvatiske ressourcer som formidler viden omkring fisk og restauration af vandløb i Danmark og hvordan vi bedst skaber vandløb i trivsel