Den Europæiske ål

(Latin: Anguilla Anguilla, Engelsk: Eel, Tysk: Aal )

Tekst og tegninger af Frits Ahlefeldt

Ål har tidligere været meget udbredt og eftertragtet som en fed, lækker spisefisk, men bestanden er gået drastisk tilbage de seneste år, så idag regnes ål som en truet fiskeart, der er gået over 90% tilbage eller helt forsvundet fra mange vandløb og søer i Danmark

Under udarbejdelse Feb. 2017

Akvarel af ål

ål – findes (stadigt) i danske vandløb og søer