Tegninger af Ferskvandsfisk i Danmark

Akvareller og tekst af Frits Ahlefeldt

Jeg er begyndt at skitsere de danske ferskvandsfisk op, da jeg mener det er vigtigt at så mange som muligt får forståelse for hvilke fiskearter der lever i vores vandløb, åer og bække

Her er de danske ferskvands-fiskearter jeg har tegnet op så langt: