Danmarks Vandløb – en essentiel del af Danmarks imunforsvar

Biodiversitet, bæredygtighed, økologi og klimaforandringer – Vandløb.dk handler om hvordan Danmarks vandløb spiller en nøglerolle i vores vandkredsløb, vores sundhed, vores trivsel og vores landskaber

Vandløb.dk handler også om hvordan vores vandløb er truet af forurening, kortsigtet profitjagt, sprøjtegift, kunstgødning, invasive arter, bebyggelse, dræning, klimaforandringer, misforståede indgreb m.m.

Vandløb.dk er et forsvar for de danske vandløbs naturlige ret til at eksistere og er samtidigt en introduktion til vores vandvejes livsgivende bio-funktioner, inklusiv de zoner omkring vores vandløb, som udgør en vigtig del af vores samfunds og landskabers biodiversitet og vores forsvar mod klimaforandringer, forurening og ekstremt vejr

Projektet om vores 64.000km. danske vandløb: Vandloeb.dk er under opbygning Feb-April 2017